STARTA BOLAG

Administrativ konsultation

När man startar ett företag är det ofta för att man besitter kompetens inom ett visst område som man vill maximera, och samtidigt få möjlighet att styra över sin egen tid på ett vis som kan vara svårt som anställd. Ett företag är uppbyggt av flera beståndsdelar, var och en har en viktig roll för verksamheten. Det du själv inte har koll på hjälper vi dig med. Det kan t.ex, röra försäkringar, administrativ utrustning, personal eller tjänstebilsfrågor. Detta är rådgivning som vi kan ge dig, som ger dig trygghet.

Affärs- och marknadsplan

En affärsplan underlättar din verksamhet och ger dig, banker och investerare en bild av företaget. Skall du låna pengar eller sälja aktier efterfrågas i regel en affärsplan som beskriver nuläget och framtiden för ditt företag. Det kan även vara en fördel att göra en marknadsplan som beskriver hur du skall nå marknaden med din produkt. Våra medarbetare har lång erfarenhet av sådant arbete. Din kunskap om verksamheten tillsammans med vår erfarenhet skapar goda förutsättningar för ett lyckat arbete.

Företagsledning

Vi har medarbetare med erfarenhet av arbete i företagsledningar och arbete på styrelsenivå, vilket gör att du har en samtalspartner som kan ge dig idéer, impulser och vägledning när det gäller styrningen av ditt företag. Vi kan i vissa fall under en period handgripligen gå in i ditt företag och hjälpa till. Oavsett vilket behövs en nära dialog mellan oss och kund för att finna en bra lösning. Vår målsättning är alltid att du skall koncentrera dig på det du är bra på, och låta oss ta hand om de ekonomirelaterade uppgifterna.