NÄTVERK

Bevakning åt internationella kunder

Vårt internationella nätverk i kombination med Sveriges fördelaktiga lagstiftning vad gäller företagande, gör att vi ser en ökad efterfrågan från utländska företag att etablera sig i Sverige. Vi strävar efter att kunna ge dessa kunder samma service och tjänster som vi ger våra svenska kunder. Vi erbjuder dessa tjänster på flera av de vanligaste språken.

Kontakter med skatteverket och bolagsverket

Relatum ansvarar för samtliga kontakter med myndigheter såsom Skatteverket och Bolagsverket. Dessa kontakter ligger helt i linje med vår syn på rollen som en heltäckande redovisningsbyrå – våra kunder skall ges möjlighet till att fokusera på det som de är bäst på. Allt annat överlåter de till oss. Det vi på Relatum är bäst på.