EKONOMI

Budget

Budgeten är en central del i en verksamhet. För att få grepp om sin verksamhet och dess riktning är det viktigt att göra en såväl kortsiktig som långsiktig budget, och sedan följa upp dem regelbundet. Budgetuppföljning möjliggör ofta att man kan se positiva och negativa händelser i god tid, och på så vis kunna vidta nödvändiga åtgärder. Du som kund får tillgång till vår långa erfarenhet vad gäller budgetarbete.

Löner

Med Relatum kan ni känna er trygga. Vi har erfarna och kompetenta medarbetare som har hand om lönehanteringen för våra kunder. Hur mycket hjälp som önskas varierar mellan kunder, vi anpassar våra tjänster efter era behov och justerar givetvis vår debitering utefter det. En del av vår service är naturligtvis att vi ansvarar för att Skatteverket får korrekta kontrolluppgifter på utsatta datum.

Års- och månadsbokslut

Relatum hjälper dig med alla dina bokslut. Vi hjälper till oavsett om det är månadsvis eller årsvis. Önskar du andra perioder eller ett preliminärt bokslut, tar vi fram det också. Har du ingen egen revisor hjälper vi dig även med revision. Vi arbetar tätt med kompetenta revisorer, du kan på så vis få alla tjänster under samma tak. Det ger dig mer tid till din verksamhet och bättre kontinuitet.