CPAAI

Medlem i CPA Associates International

1 januari 2016 förstärkte vi vår position på den internationella marknaden för våra klienter ytterligare genom att bli en oberoende medlem i CPA Associates International, CPAAI. Det ger oss tillgång till ett stort antal internationella partners. Vårt medlemskap i CPAAI innebär ökade möjligheter för oss att växa som företag inte bara nationellt, utan även internationellt. Vi är den enda svenska redovisningsbyrån som är med i CPAAI. De har medlemmar i 60 länder och har sitt huvudsäte i New Jersey, strax utanför New York City. Vårt medlemskap stärker vår internationella prägel ytterligare och gör att vi kan erbjuda dig som kund kvalificerade tjänster även utom Sveriges och Skandinaviens gränser.

CPAAI grundades som en global organisation bestående av högkvalitativa, självständiga s.k. CPA (auktoriserade publika redovisningsföretag) och auktoriserade redovisningsföretag. I Asien (Asia Pacific), Europa, Mellanöstern och Afrika samt Latinamerika och Nordamerika finns det regionala styrelser och heltidspersonal som organiserar aktiviteter för medlemmarna. CPAAI's hemsida finnes bland annat följande att läsa:

"CPA Associates International bildades som en global grupp av hög kvalitet oberoende CPA och Chartered Redovisning företag, Det är marknads exklusiv, med medlemmar i större städer runt om i världen. Den organiserade Föreningen ger medlemmar med kapaciteten hos den största företaget, men gör att varje att behålla sin lokal praxis och samtidigt undvika kostsamma overhead och onödiga kontroller."